O NAS

seksuolog gdańsk<br />
Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni to inicjatywa realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy FLANDRIA. Jesteśmy grupą młodych, wykształconych osób, które pragną dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze edukacji seksualnej. W skład naszej grupy wchodzą psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, terapeuci i seksuolodzy, a przede wszystkim pasjonaci pracy z młodzieżą

NASZA MISJA

Zgodnie z obowiązującym prawem i postulatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdy człowiek ma prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej na każdym etapie życia. Jesteśmy przekonani, że każdy dorastający człowiek potrzebuje wsparcia w zakresie rozwoju psychoseksualnego. Pragniemy aby młodzi ludzie czerpali swoją edukację seksualną z bezpiecznych i profesjonalnych źródeł. Naszą misją jest możliwie skuteczne docieranie do młodych ludzi z rzetelną, zgodną ze współczesnymi standardami wiedzą z zakresu edukacji seksualnej.

DLACZEGO WARTO EDUKOWAĆ

Problem braku podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia psychoseksualnego, metod antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową oraz podejmowania dojrzałych decyzji pozostaje wciąż poważny. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez prof. Z. Izdebskiego 27,3% chłopców oraz 16,8% dziewcząt odbyło inicjację seksualną przed 15 rokiem życia. W grupie młodzieży, która odbyła stosunek płciowy przed 18 rokiem życia znajduje się 17,3% chłopców oraz 3% dziewcząt, którzy mieli więcej niż 5 partnerów seksualnych. Aż 29% chłopców i 26% dziewcząt zdecydowało się na odbycie pierwszego stosunku płciowego pod wpływem chwili, a 7% ankietowanych to osoby, które nie chciały odbyć stosunku płciowego, lecz nie umiały odmówić. Zaledwie połowa ankietowanej młodzieży używa prezerwatywy podczas kontaktów seksualnych, pozostałe osoby robią to rzadko lub wcale. 20,06% badanych uważa i stosuje jako metodę antykoncepcji stosunek przerywany (Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początki XXI w:Studium badawcze. Kraków, Wydawnictwo UJ

DLA KOGO EDUKACJA SEKSUALNA

Rozwój psychoseksualny człowieka trwa od momentu urodzenia, aż do śmierci. Wierzymy, że edukacja seksualna, w formie dostosowanej do wieku i możliwości dziecka powinna pojawiać się już od najmłodszych lat i stanowić odpowiedź na potrzeby i ciekawość rozwijającego się człowieka.
Nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich potrzeb związanych z edukacją seksualną, dlatego też pragniemy dotrzeć przede wszystkim do grup młodzieży w wieku 13 – 19 lat, których aktywność seksualna wiąże się z największym ryzykiem. Swoją ofertę kierujemy do uczniów ogólnodostępnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gdyni.

Proponowane tematy zajęć dla młodzieży:

A) Czym jest seksualność? Prawa seksualne

 • Seksualność jako pojęcie wielopłaszczyznowe
 • Czy seks i seksualność jest tym samym?
 • Obalenie mitów dotyczących seksualności
 • Prawa seksualne obowiązujące w Polsce

B) Nazewnictwo, budowa i funkcje kobiecych i męskich narządów płciowych

 • Oswojenie języka seksualności
 • Wulgaryzmy i zdrobnienia: czy jest coś pomiędzy? Jak w sposób właściwy mówić o seksualności
 • Anatomia i fizjologia narządów płciowych

C) Dojrzewanie płciowe – czas zmian

 • Analiza zmian zachodzących w ciele dojrzewającego/ej nastolatka/ki
 • Rozpoznawanie i zrozumienie stanów emocjonalnych towarzyszących dojrzewaniu
 • Dylematy pojawiające się w życiu nastolatka/ki

D) Zdrowie seksualne – mity, choroby, antykoncepcja

 • Zdrowie reprodukcyjne i bezpieczeństwo. Mity i fakty dotyczące inicjacji i współżycia seksualnego
 • Wiedza z zakresu infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową
 • Wiedza z zakresu dostępnych metod antykoncepcji
 • Ryzykowne zachowania seksualne – konsekwencje i zapobieganie

E) Komunikacja i asertywność w kontekście zachowań seksualnych

 • Jak rozmawiać o swoich potrzebach, obawach i wątpliwościach dotyczących szeroko rozumianej sfery seksualnej
 • Jak formułować komunikat w sposób zrozumiały i z poszanowaniem dla drugiej strony
 • Jak dbać o własne granice psychiczne i cielesne i nie naruszać granic innych osób
 • Problematyka molestowania seksualnego – potencjalne zagrożenia i sposoby radzenia sobie

F) Jak podejmować dobre decyzje

 • Trudne decyzje wieku nastoletniego – jak sobie radzić?
 • Efektywne podejmowanie decyzji według modelu trzech „W” (wyzwanie, wybór, wynik) w decyzjach dotyczących życia seksualnego – teoria i praktyka
 • Przewidywanie i analizowanie konsekwencji własnych wyborów

G) Role płciowe i stereotypy

 • Czym jest stereotyp i jakie niesie ze sobą zagrożenia
 • Stereotypy związane z płcią społeczną-kulturową
 • Role płciowe a związki i relacje międzyludzkie
 • Prawo do odmienności i różnorodności

H) Odpowiedzialne rodzicielstwo

 • Czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo?
 • Co to znaczy być rodzicem?
 • Próba poznania własnego nastawienia do rodzicielstwa
 • Jak to jest być rodzicem? Symulacja opieki nad dzieckiem (dla osób chętnych)

I) Tożsamość płciowa i tożsamość seksualna – problem dyskryminacji

 • Co to jest tożsamość płciowa i tożsamość seksualna?
 • Problematyka życia osób homo/biseksualnych
 • Mity i fakty na temat osób nieheteroseksualnych
 • Czym jest zjawisko dyskryminacji
 • Próba zrozumienia problemów osób należących do grup mniejszościowych

Plan zajęć z edukacji seksualnej dla młodzieży konstruowany jest każdorazowo z uwzględnieniem potrzeb grupy (wiek, płeć, liczebność grupy) oraz wyjściowym poziomem wiedzy uczniów. Sugerujemy jednak, aby zajęcia liczyły minimum 6 godzin lekcyjnych. Warsztaty są prowadzone interaktywnymi metodami (praca w grupach, burza mózgów, quizy, dyskusje, pogadanki, elementy wykładu, gry aktywizujące).
Zainteresowane szkoły oraz instytucje prosimy o kontakt pod nr tel.: 788-760-113 lub mailowo: poradnia_blizejsiebie@poczta.fm.
Warsztaty dla uczniów są BEZPŁATNE!!!